Rubrik1.png


English Bugattisektionen Om Bugatti Bibliotek Tidskrifter Nordiskt Bugattiregister Bilder/Filmer Länkar Kontakt AHK AHK-kalendern AHK-sektioner MHRF


  tube-2.jpgFaceb.jpg


Tidskrifter


Bugazette

    

Bugattisektionens fyrasidiga publikation förmedlar såväl aktuella klubbnyheter som historisk och teknisk information om Bugatti-märket. Bugazetten utkommer som pdf-fil varannan månad utom under sommaren. Som sektionsmedlem får du 5 nr/år.

Redaktör: Lennart Haajanen

l.w.haajanen@telia.com

Autohistorica (AHK)


Autohistorica har utkommit sedan 1957 med en lång rad unika, bilhistoriska artiklar samt reportage från klubbens rallyn och träffar. Innehållet i Autohistorica är av bestående natur och har ett högt samlarvärde. Som medlem får du 3 - 4 nr/år. Samlade nummer finns i biblioteket tillsammans med tusentals böcker.

Redaktör: Peter Haventon

Bulletin (AHK)

AHK Bulletin innehåller alla nyheter, alla kallelser, reportage från utflykter och träffar, annonser och all annan information som kan vara av intresse för dig som klubbmedlem.
Bulletinen kommer med ca 9 nr./år.

Redaktör:

Bertil Persson

bulletin@ahk.se


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se

 

Design: www.lidforss.se