Rubrik1.png


English Bugattisektionen Om Bugatti Bibliotek Tidskrifter Nordiskt Bugattiregister Bilder/Filmer Länkar Kontakt AHK AHK-kalendern AHK-sektioner MHRF


  tube-2.jpgFaceb.jpg


Om Bugatti


Bugattityper

När man talar om gamla bilar i allmänhet, så är det vanligt att deras tillverkningsår är i fokus. När samtalen rör Bugattibilar pratar man inte så ofta om årtal utan istället om fordonets typ. Typnumret är ett nummer som Ettore Bugatti tilldelade sina konstruktioner. Det innebär att inte endast bilar förekommer i typserien. Ett högre nummer indikerar att  konstruktionen är tillkommen senare än ett lågt nummer, även om ingen direkt koppling finns mellan typnummer och tillverkningsår. En bra sammanställning av de olika Bugattityperna finns på denna sida. Produktionstid för de olika typerna finns beskrivna här.

Bugattikarosser
När Bugattibilarna tillverkades var det vanligt att chassin tillverkades av fabriken, för att sedan förses med karosser från fristående karosstillverkare, ibland på köparens begäran. Bugattifabriken tillverkade egna karosser, men deras chassin försågs ofta med karosser från den närliggande karosstillverkaren Gangloff. Sammantaget innebär detta att det ursprungligen tillverkades en mängd olika karosser på bilarna. Om man sedan betänker att många bilar utsatts för diverse renoveringar och ombyggnader på senare tid, så inser man att det är mycket svårt att gissa sig till hur en Bugattityp ser ut. Möjligen kan man anta att de bilar som utvecklats för tävlingsändamål har behållit sin karaktär av tävlingsbil.


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se

 

Design: www.lidforss.se